Met deze site wil ik u de gelegenheid bieden om kennis met mij te maken. Op basis daarvan kunt u kijken of u zich herkent in mij en mijn manier van werken.

Zinvolle ontmoetingen
In mijn praktijk ontmoet ik mensen die, om wat voor reden dan ook, het gevoel hebben dat het leven hen geen antwoord (meer) geeft op de vragen die zij in zich hebben. Dit kunnen vragen van velerlei aard zijn, samen te vatten onder de naam ‘levensvragen’. Ervaringen in het leven kunnen leiden tot het kwijtraken van de zin en betekenis van het leven. Dit kan het gevolg zijn van gevoelens van verlies, rouw of trauma. Maar ook om een andere reden of zonder een directe aanleiding kunnen we vragen hebben over de zin en betekenis van het eigen leven, of het leven in het algemeen.

Wat kan ik u bieden
Men spreekt mij, als geestelijk verzorger, aan wanneer er behoefte is aan professionele begeleiding en ondersteuning bij levens- en zingevingsvragen en bij rouw of trauma. Hoe de eigen heelheid weer ervaren kan worden, wanneer die verloren lijkt te zijn geraakt.
Ik heb de oprechte wens om samen met u te zoeken naar hoe heelheid te bevorderen of weer terug te vinden.

Naar volgende pagina:
Over mij
Contact en kosten