Contact
U kunt contact met me opnemen door te bellen met het volgende telefoonnummer:
Een sms bericht sturen kan ook. Vermeld dan alstublieft uw naam. U kunt ook uw gegevens onderaan op deze pagina invullen, zodat ik contact met u kan opnemen.

Kosten
Subsidie bij begeleiding voor mensen in de thuissituatie:
Sinds 1 januari 2019 maakt subsidie de inzet van geestelijk verzorgers thuis mogelijk. De regeling richt zich op drie groepen: mensen van 50 jaar en ouder, kinderen met een chronische en/of levensduurverkortende ziekte en hun naasten èn patiënten in de palliatieve fase (inclusief naasten). De achtergrond van deze regeling is, dat men bij een opname in een zorginstelling langer dan 24 uur, wettelijk recht heeft op geestelijke verzorging. Voor thuiswonenden was dat niet het geval. Men ondervangt dat op deze manier. Binnen deze regelingen zijn de eerste 5 gesprekken gratis. Ik kan bij u thuis komen of u kunt mij in de praktijk opzoeken.

Overige tarieven
Deze zijn gebaseerd op de basistarieven van de verschillende beroepsverenigingen waarvan ik lid ben.
Het kennismakingsgesprek is gratis.

Vervolggesprek individueel:
Vervolggesprek met het gezin:

60 minuten: 90 euro,  90 minuten: 125 euro
60 minuten: 125 euro

Belangrijke links
De website van Geestelijke Verzorging Thuis:  https://gvthuis.nl
Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost:  https://www.niknoordoost.nl/
Geestelijke verzorging Nederland: www.geestelijkeverzorging.nl  
Netwerken palliatieve zorg: https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/