Wie zou ik zijn, als niet alles wat ik ben verlicht wordt door mijn geestelijk leven. Wat zou ik doen, als niet alles geïnspireerd wordt door datzelfde licht.

Mijn naam is Corrie Hiwat. Mijn professionele achtergrond is een combinatie van creatieve, medische en geestelijke zorgverlening.
Creatief omdat ik door mijn opleiding tot docent expressie en communicatie heb geleerd hoe gebruik te maken van creatieve begeleidingsvormen.
Medisch omdat ik als oud-verpleegkundige en klassiek homeopaat vertrouwd ben met de geneeskundige kant van gezondheid in de ruimste zin van het woord.
Geestelijk omdat ik de opleiding tot geestelijk verzorger aan de Universiteit van Groningen heb afgerond. Deze drie opleidingen vormen de basis van zowel mijn professionele als mijn persoonlijke ontwikkeling.

Mijn manier van werken
In mijn manier van werken is het begrip ‘heelheid’ een sleutelwoord. Daarbij is het uitgangspunt, dat een mens in staat is om zichzelf met behulp van de eigen bronnen, eventueel met steun, te ontwikkelen of te helen. In de vraag ligt doorgaans het antwoord besloten en in het probleem de oplossing. Luisteren zonder oordeel, beschouwen, zin en betekenis geven, zijn kenmerken van mijn werkwijze. Daarnaast denk ik met u mee over de vragen waarop u antwoorden zoekt.

Ervaring en visie
Ruim 30 jaar werk ik in de gezondheidszorg als zelfstandige met een eigen praktijk. Sinds kort ben ik als geestelijk verzorger betrokken bij het UMCG en het Beatrix Kinderziekenhuis, waar ik deel uitmaak van het team dat de wekelijkse Vieringen en Inspiratiediensten verzorgt. Mijn levensbeschouwing ligt in de humanistische- en boeddhistische sfeer. Ik spreek hierbij opzettelijk van sfeer en niet van overtuiging. De humanistische, omdat persoonlijke vrijheid dient samen te gaan met persoonlijke verantwoordelijkheid. De boeddhistische, omdat ik het menselijke verlangen naar vervulling, geluk en het vrij willen zijn van lijden, erken. Vanuit mijn christelijke achtergrond ben ik vertrouwd met wat gelovig zijn kan betekenen. Vanuit mijn levensvisie zoek ik altijd naar de zin(volheid) en betekenis van hetgeen dat ons in het leven overkomt.

Bronnen van inspiratie
Mijn inspiratie haal ik uit literatuur, poëzie, filosofie, film en kunst. Het is mijn eigen tuintje, waarin ik met plezier en verwondering steeds weer de kracht van de natuur terugzie. De mensen waarmee ik in contact kom vormen een belangrijke bron van inspiratie voor me, omdat ik bij hen het verlangen naar heelheid herken.

Kwaliteitsborging
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers, de VGVZ en sta geregistreerd in het kwaliteitsregister van het SKGV. Ik onderhoud mijn vak door het volgen van de nascholingen en trainingen die voor deze registratie vereist zijn.

Naar startpagina
Naar contact en kosten